maanantai 2. kesäkuuta 2014

Kuntien tulevaisuus

Osallistuin Kuntaliiton järjestämään kuntien tulevaisuusfoorumiin. Aiheena oli Voimmeko palvella? Kohti vuotta 2024.

Kirjaamiani mielestäni tärkeitä asioita:Asukkaiden yhteisö
Kunta on asukkaidensa yhteisö, organisaatio oppii jakamisessa. Kunnassa on positiivinen, myönteinen kulttuuri, jossa uskalletaan tuoda näkemyksiä esille. Osaaminen on saatava yhdistettyä, tärkeää rajapinnat, vaikuttavuudella johtaminen ja vakiintuneet vuorovaikutussuhteet, esimerkiksi esimies-alainen, yritykset-järjestöt jne.

Tiedolla ohjaaminen
Kuntaa ohjataan tiedolla. Tietojohtaminen tarkoittaa tiedon tuotantoa, raportoinnin välineitä ja tapoja, tiedon jalostamista ja analysointia, tiedon hyödyntämistä johtamisessa, arviointia tiedon avulla ja siihen perustuen. Tiedolla johtamisella vähennetään byrokratiaa. Sen toiminta ei ole itsetarkoitus, vaan tulokset ja asiakkaan hyvinvointi tärkeää. Unohdetaan organisaatioajattelu. Seurataan ja suunnitellaan tulevaisuutta, heikkoja signaaleja.

Monimuotoinen yhteisö
Kunta tulee olemaan monimuotoinen yhteisö. Toiminta on yhteistoimintaa kolmannen sektorin, järjestöjen kanssa. Yksilön vastuu kasvaa, kuntalaisia aktivoidaan kehittämään toimintaa. Samalla yhteisöllisyyden haasteena on kuntalaisten aktivointi. Lähidemokratia ei toimi, jos ei saada myös rahaa. 

Viestintä
Viestinnän on oltava yksinkertaista, mielenkiintoista ja jatkuvaa. Sosiaalista mediaa on seurattava. 

Teknologia lähelle
Teknologia on tulossa ja vaatii moraalisia valintoja. Prosessien on toimittava yhteen. Palvelut siirtyvät lähemmäksi asiakasta ja järjestämisvastuu kauemmaksi.

Epävarmuuteen oppiminen
Muutokset ovat yhteiskunnassa jatkuvia, aikaan ja paikkaan sidonnaisuus vähenee.

Tutkimus
Kuntaliitossa käynnissä Osaava Kunta –tutkimus Tampereen yliopiston kanssa.


Lisätietoa:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti